Seriál : Příběhy z tourbooků

Shodou okolností se mi do ruky dostaly od človíčka s nickem Rome téměř všechny tourbooky (kromě toho prvního z roku 1982), a dostal jsem za úkol je naskenovat… Když jsem tak těmi klenoty listoval, dýchalo z každého z nich jakési zvláštní kouzlo minulých časů. Každý z nich o něčem vyprávěl. Každá fotka, každý zápisek vypovídal o té či které z životní etapě velkého hudebního kolotoče zvaného Depeche Mode…

Přišlo mi líto dát vám k dispozici pouze fotky z tourbooků – a tak si vždy připomeneme, co se v daném období v táboře kapely událo...Vydejme se tedy po stopách dávných i nedávných časů, a nechme tourbooky vyprávět...


poznámka : toto nejsou přepisy textů z tourbooků, ale shrnutí historie DM k danému období, čerpané z několika knižních biografií, novinových článků apod (uvedeno vždy za článkem). Může se stát, že tyto "příběhy" naleznete opsané na jiných webech pod označením "Tourbook", což je samozřejmě omyl.


Příběhy z tourbooků - 1983

Příběhy z tourbooků - 1984

Příběhy z tourbooků - 1986

Příběhy z tourbooků - 1987

Příběhy z tourbooků - 1990

Příběhy z tourbooků - 1993  SLEDUJTE NÁS