Wrong

I was born with the wrong sign
In the wrong house
With the wrong ascendancy
I took the wrong road
That led to
The wrong tendencies
I was in the wrong place
At the wrong time
For the wrong reason
And the wrong rhyme
On the wrong day
Of the wrong week
Used the wrong method
With the wrong technique
Wrong
Wrong

There's something wrong with me
chemically
Something wrong with me inherently
The wrong mix
In the wrong genes
I reached the wrong ends
By the wrong means
It was the wrong plan
In the wrong hands
The wrong theory
For the wrong man
The wrong eyes
On the wrong prize
The wrong questions
With the wrong replies
Wrong
Wrong

I was marching to the wrong drum
With the wrong scum
Pissing out the wrong energy
Using all the wrong lines
And the wrong signs
With the wrong intensity
I was on the wrong page
Of the wrong book
With the wrong rendition
Of the wrong look
With the wrong moon
Every wrong night
With the wrong tune playing
Till it sounded right, yeah
Wrong
Too long

 

Špatně

Narodil jsem se v nesprávném znamení
V nesprávném domě (astrologický pojem)
Pod nadvládou špatné hvězdy
Zvolil jsem nesprávnou cestu
Která mne dovedla
K nesprávnému přesvědčení
Byl jsem na špatném místě
Ve špatný čas
Z nesprávného důvodu
A se špatným veršem
V nesprávný den
Nesprávného týdne
Jsem užil špatnou metodu
Špatnou technikou
Špatně
Špatně

Něco se mnou není v pořádku
Chemicky
Něco se mnou nepochybně je
Špatná kombinace
Špatných genů
Dosáhl jsem nesprávných závěrů
nesprávnými způsoby
Byl to špatný plán
Ve špatných rukou
Špatné domněnky
Špatného muže
Špatné oči
Na té nesprávné odměně
Nesprávné otázky
Se špatnými odpověďmi
Špatně
Špatně

Pochodoval jsem podle špatného bubeníka
S tou nesprávnou spodinou
Plýtval nesprávnou energií
Říkal jsem nesprávná slova
A dával nesprávná znamení
Špatnou silou
Byl jsem na nesprávné stránce
Té nesprávné knihy
A špatně jsem si vyložil
Ten nesprávný pohled
S nesprávným měsícem nad hlavou
Každou špatnou noc
Jsem si tak dlouho přehrával špatnou
melodii, až mi začala znít dobře, yeah
Špatně
Příliš dlouho je všechno špatně