Walking In My Shoes

I would tell you about the things
They put me through
The pain I've been subjected to
But the Lord himself would blush
The countless feasts laid at my feet
Forbidden fruits for me to eat
But I think your pulse would start to rush

Now I'm not looking for absolution
Forgiveness for the things I do
But before you come to any conclusions
Try walking in my shoes
Try walking in my shoes

You'll stumble in my footsteps
Keep the same appointments I kept
If you try walking in my shoes
If you try walking in my shoes

Morality would frown upon
Decency look down upon
The scapegoat fate's made of me
But I promise now, my judge and jurors
My intentions couldn't have been purer
My case is easy to see

I'm not looking for a clearer conscience
Peace of mind after what I've been through
And before we talk of any repentance
Try walking in my shoes
Try walking in my shoes

You'll stumble in my footsteps
Keep the same appointments I kept
If you try walking in my shoes
If you try walking in my shoes
Try walking in my shoes

Now I'm not looking for absolution
Forgiveness for the things I do
But before you come to any conclusions
Try walking in my shoes
Try walking in my shoes

You'll stumble in my footsteps
Keep the same appointments I kept
If you try walking in my shoes

You'll stumble in my footsteps
Keep the same appointments I kept
If you try walking in my shoes
Try walking in my shoes
If you try walking in my shoes
Try walking in my shoes

Chůze v mých botách

Řekl bych ti toho tolik o tom
co mi dává pořádně zabrat
o bolesti 
jíž jsem byl podroben
ale sám Ježíš by zčervenal
nespočetné hostiny u mých nohou
zakázané ovoce pro mne k jídlu
ale myslím 
že by se ti zrychlil tep

Teď nehledám rozhřešení
za věci jež jsem učinil odpuštění
ale dříve než dojdeš k svému závěru
zkus chodit v mých botách

Budeš klopýtat v mých šlépějích
dodržuj ty samé podmínky jako já
jestli chceš chodit v mých botách

Mravnost by se zamračila
slušnost by zrak odvrátila
osud ze mě dělá
obětního beránka
ale já vám teď slibuji
můj soudce a porotci
mé úmysly nemohou být čistší
můj případ je ještě snadnější

Nehledám čisté svědomí nebo klid duše 
po všem co jsem prožil 
ale dříve než začneme mluvit o pokání
zkus chodit v mých botách

Budeš klopýtat v mých šlépějích
dodržuj ty samé schůzky jako já
jestli chceš chodit v mých botách

Zkus chodit v mých botách