Waiting For The Night

I'm waiting for the night to fall
I know that it will save us all
When everything's dark
Keeps us from the stark reality
I'm waiting for the night to fall
When everything is bearable
And there in the still
All that you feel
Is tranquillity

There is a star in the sky
Guiding my way with its light
And in the glow of the moon
Know my deliverance will come soon

I'm waiting for the night to fall
I know that it will save us all
When everything's dark
Keeps us from the stark reality
I'm waiting for the night to fall
When everything is bearable
And there in the still
All that you feel
Is tranquillity

There is a sound in the calm
Someone is coming to harm
I press my hands to my ears
It's easier here just to forget fear

And when I squinted
The world seemed rose-tinted
And angels appeared to descend
To my surprise
With half-closed eyes
Things looked even better
Than when they were opened

Been waiting for the night to fall
I knew that it would save us all
Now everything's dark
Keeps us from the stark reality
Been waiting for the night to fall
Now everything is bearable
And here in the still
All that you feel
Is tranquility

Čekání na noc

Čekám až noc přijde
vím že nás to schová
když je všechno temné
chrání to od reality strnulé
čekám až noc přijde
kdy je vše snesitelné
a vše co můžeš cítit 
je mír

Na nebi je hvězda
provází mě po mé cestě
svým světlem
a v záři měsíce ví
že mé vysvobození 
přijde brzy zvuk v tichu
někdo přichází zranit
ruce k uším tisknu
teď je lepší strach zapomenout
a když jsem se mimo podíval
svět růžový nádech dostal
a sestoupily andělé
k mému překvapení
s přivřenýma očima
věci vypadají lépe 
než s otevřenýma

Čekal jsem až noc přijde
věděl jsem že nás to schová
teď je všechno temné
chrání to od reality strnulé
čekal jsem až noc přijde
teď je vše snesitelné
a zde v tichu je vše
co můžeš cítit 
mír