The Sun & The Rainfall

Someone will call
Something will fall
And smash on the floor
Without reading the text
Know what comes next
Seen it before
And it's painful

Things must change
We must rearrange them
Or we'll have to estrange them
All that I'm saying
The game's not worth playing
Over and over again

You're the one I like best
You retain my interest
You're the only one
If it wasn't for you
Don't know what I'd do
Unpredictable like the sun
And the rainfall

Things must change
We must rearrange them
Or we'll have to estrange them
All that I'm saying
The game's not worth playing
Over and over again
Slunce a d隝

Někdo zavolá
něco spadne
a rozbije se o podlahu
bez čtení textu vědět
co bude následovat
vědět to dříve
a to je bolestivé

Věci se musí změnit
musíme je znova uspořádat
nebo je musíme odstranit
nemá cenu tu hru hrát
znova a znova končí

Ty jsi to jediné
co mám
pořád mě zajímáš
ty jsi ta jediná
a protože se tě to netýkalo
nevěděla jsi
co jsem měl dělat
nepředstavitelné
jako slunce a d隝