The Sinner In Me

If I could just hide
The sinner inside
And keep him denied
How sweet life would be
If I could be free
From the sinner in me

I'll never be a saint
That's not a picture that your memory paints
Not renowned for my patience
I'm not renowned for my restraint
But you're always around
You can always be found
To pick me up when I'm on the ground

If I could just hide
The sinner inside
And keep him denied
How sweet life would be
If I could be free
From the sinner in me

I'm still recovering
Still getting over all the suffering
More known for my anger
Than for any other thing
But you've always tried
To be by my side
And catch my fall when I start to slide

If I could just hide
The sinner inside
And keep him denied
How sweet life would be
If I could be free
From the sinner in me

Mé hříšné já

Kdybych tak jen mohl skrýt
mé hříšné já
a kdybych ho dokázal ovládnout
bylo by krásné žít
kdybych se dokázal osvobodit
od mého hříšného já

Nikdy nebudu svatoušek
taková není vzpomínka, co si tvá paměť kreslí 
nejsem pověstný svou trpělivostí
a ani sebeovládáním
ty jsi však vždy nablízku
snadno k nalezení 
abys mě pozvedla z prachu

Kdybych tak jen mohl skrýt
mé hříšné já
a kdybych ho dokázal ovládnout
bylo by krásné žít
kdybych se dokázal osvobodit
od mého hříšného já 

Pořád se vzpamatovávám
stále překonávám všechny strasti
známý jsem pro svou vznětlivost
spíš než pro cokoli jiného
ale ty ses vždy snažila
stát při mně
a zachytit mě, když jsem se začal propadat

Kdybych tak jen mohl skrýt
mé hříšné já
a kdybych ho dokázal ovládnout
bylo by krásné žít
kdybych se dokázal osvobodit
od mého hříšného já