The Meaning Of Love

I've read more than a hundred books
Seen love mentioned many thousand times
But despite all the places I've looked
It's still no clearer it's just not enough
I'm still no nearer the meaning of love

Noted down all my observations
Spent an evening watching television
Still I couldn't say with precision
Know it's a feeling and it comes from above
But what's the meaning, the meaning of love?

The meaning of love
Tell me the meaning of love

From the notes that I've made so far
Love seems something like wanting a scar
But I could be wrong, I'm just not sure you see,
I've never been in love before

Next I asked several friends of mine
If they could spare a few minutes of their time
Their look suggested that I'd lost my mind
Tell me the answer, my Lord high above
Tell me the meaning, the meaning of love

The meaning of love
Tell me the meaning of love

From the notes that I've made so far
Love seems something like wanting a scar
But I could be wrong, I'm just not sure you see,
I've never been in love before

Tell me the meaning of love
Smysl lásky

Přečetl jsem víc jak sto knih
a viděl jsem zmínky o lásce mnoho tisíckrát,
ale navzdory všem těm pasážím, kam jsem se podíval,
to přesto není o nic jasnější,
prostě to nestačí,
pořád nejsem o nic blíž
smyslu lásky,
smyslu lásky,
smyslu lásky.

Zapsal jsem si všechny postřehy,
strávil jsem večer sledováním televize,
přesto bych ještě nemohl nic s určitostí říct,
vím, že je to pocit a že přichází ze shora,
ale jaký je smysl,
smysl lásky,
smysl lásky.
(Řekni mi)
smysl lásky.

Z toho, co jsem si zatím poznamenal,
se zdá, že láska je něco jako dožadování se jizvy,
ale mohl bych se mýlit,
víš, prostě si tím nejsem jist,
ještě nikdy jsem nebyl zamilovaný.

Potom jsem požádal pár svých přátel,
jestli by mi mohli věnovat chvilku času,
jejich pohledy mi naznačily,že jsem ztratil rozum.
Řekni mi odpověď,
můj bože na nebi,
řekni mi smysl,
smysl lásky,
smysl lásky.
(Řekni mi)
smysl lásky.
(Řekni mi)
smysl lásky.

Z toho, co jsem si zatím poznamenal,.....

Smysl lásky,
(řekni mi),
řekni mi smysl lásky,

(řekni mi)