The Love Thieves

On the tears that you weep
for the poor tortured souls
who fall at your feet
with their love begging bowls
all the clerks and the tailors
the sharks and the sailors
all good at their trades
but they'll always be failures

Alms for the poor
for the wretched disciples
and the love that they swore
with their hearts on the bible
beseeching the honour
to sit at your table
and feast on your holiness
as long as they're able

Love needs its martyrs
needs its sacrifices
they live for your beauty
and pay for their vices
love will be the death of
my lonely soul brothers
but their spirit shall live on in
the hearts of all lovers

You're holding court
with your lips and your smile
your body's a halo
their minds are on trial
sure as adam is eve
sure as jonah turned whaler
they're crooked love thieves
and you are their jailor

Love needs its martyrs
needs its sacrifices
they live for your beauty
and pay for their vices
love will be the death of
my lonely soul brothers
but their spirit shall live on in
the hearts of all lovers.
Zloději lásky

Ach ty slzy které vypláčeš
pro slabé zmučené duše
které k tvým nohám padají
í a úředníci
všichni žraloci a námořníci
zboží s nímž obchodují
ale vždy budou neúspěšní

Milodary pro chudé
stoupence ubohé
a pro lásku jež přísahali
se srdcem na bibli
úpěnlivě o čest prosící
k tvému stolu usedat
a z tvé svatosti hodovat
tak dlouho jak to jen půjde

Ty jsi jim soudem
se svými rty a úsměvem
tvé tělo je svatozář
jejich mysl je ve vazbě jistá
jako že Adam je Eva
jako že Jonáš se na velrybu změní
jsou zloději lásky a zkažení
ty jsi jejich žalářník

Láska potřebuje své mučedníky
láska potřebuje své oběti
oni pro tvou krásu žijí
a za své hříchy platí
láska bude smrtí
mých osamělých duchovních bratrů
ale jejich duch má žít dále
v srdcích všech milenců