The Sun and The Moon and The Stars

One subtle look
God help me
Is all it took
To sell me
One single word
Unspoken
Your name unheard
And I'm broken

The sun and the moon
and the stars in the sky are laughing
They've seen it all before
For the wind in the trees
and the waves on the seas
It's the same thing
They can't take any more

One gentle touch
and I'm helpless
It's all too much
For my senses
One simple prayer
Denied me
When you're not there
Beside me

The sun and the moon
and the stars in the sky are laughing
They've seen it all before
For the wind in the trees
and the waves on the seas
It's the same thing
They can't take any more

 

Slunce a Měsíc a Hvězdy

Jediný letmý pohled
Bůh mi pomoz
Stačil
Abych se zaprodal
Jediné slovo
Nevyřčené
Tvé jméno neznámé
A jsem zlomen

Slunce a měsíc
a hvězdy se mi na obloze vysmívají
Už to viděly mnohokrát předtím
Pro vítr ve stromech
a vlny v mořích
Je to stále totéž
A už to nemohou déle vydržet

Jediný letmý dotek
a jsem bezmocný
Je toho příliš
Pro mé smysly
Prostá modlitba
Je mi odepřena
Když tu nejsi se mnou
Vedle mne

Slunce a měsíc
i hvězdy na nebi se mi vysmívají
Už to viděly mnohokrát
Pro vítr ve stromech
a vlny v mořích
Je to stále to samé
A déle už to nemohou vydržet