Stories Of Old

Take a look at unselected cases
You'll find love has been wrecked
By both sides compromising
Amounting to a disastrous effect

You hear stories of old
Of princes bold
With riches untold
Happy souls
Casting it all aside
To take some bride
To have the girl of their dreams
At their side
But not me
I couldn't do that
Not me
I'm not like that

I couldn't sacrifice
Anything at all
To love

I really like you
I'm attracted to you
The way you move
The things you do
I'll probably burn in hell
For saying this
But I'm really in heaven
Whenever we kiss
But Oh no!
You won't change me
You can try
For an eternity

I wouldn't sacrifice
Anything at all
To love

Now I've got things to do
You have too
And I've got to be me
You've got to be you
So take my hand
And feel these lips
And let's savour a kiss
Like we'd savour a sip
Of Vintage wine
One more time
Let's surrender
To this love divine

But we won't sacrifice
Anything at all
To love

Staré příběhy

Podívej se na skutečný život
zjistíš že láska ztroskotala
ústupky na obou stranách
a jejich zlověstné výsledky

Slyšela jsi staré příběhy
o princích nebojácných
a bohatstvích nevýslovných
šťastné to duše!
všechno to zahodili
jen aby nevěstu měli
dívku svých snů po svém boku
ale já ne
tohle bych neudělal
já nejsem jako oni

Já bych pro lásku neobětovat vůbec nic

Skutečně tě mám rád
přitahuješ mě svou cestou
a tím co děláš
asi shořím v pekle
když řeknu tohle
ale jsem v nebi když se líbáme
ale tohle ne!
nezměníš mě
ačkoliv se můžeš snažit jak chceš

Já lásce neobětuji vůbec nic

Už jsem pochopil
co mám dělat
ty musíš taky
musím být sám sebou
a ty musíš taky
tak chyť se mé ruky
a prociť mé rty
vychutnej si polibek
jako vína doušek
znovu pozvěme božstva lásky

Ale lásce neobětujeme vůbec nic