Soothe My Soul

I`m coming for you
When the sun goes down
I`m coming for you
When there`s no-one around
I`ll coming to your house
Break down the door
Girl I`m shaking
And I need more

There`s only way to soothe my soul
Only one way (only one way)

I`m coming for you
I need to feel your skin
I`m coming for you
To stop this crawling

I`m taking place
By your side
And I`m not leaving
Until I`m satisfied

There`s only one way to soothe my soul

Only one way (only one way)

I`m coming for you
My body`s hungry
I`m coming for you
Like a junky

I can`t stop
Desire in me
I`m not waiting patienly

There`s only one way to soothe my soul
Only one way (only one way)

Utiš mou duši

Přijdu si pro tebe
až slunce zapadne
přijdu si pro tebe
až nebudou žádní svědci
přijdu k tvému domu
vyrazím dveře
děvče už se třesu
a budu chtít víc

Je jen jeden způsob, jak utišit mou duši
jen jeden způsob (jen jeden způsob)

Přijdu si pro tebe
potřebuju cítit tvou kůži
přijdu si pro tebe
abych zastavil ten neklid

Zaberu místo
po tvém boku
a neodejdu
dokud nebudu spokojen

Jen jen jeden způsob, jak utišit mou duši

Jen jeden způsob (jen jeden způsob)

Přijdu si pro tebe
mé tělo hladoví
přijdu si pro tebe
jako závislák

Nemůžu zastavit
tu touhu ve mně
nebudu trpělivě čekat

Je jen jeden způsob, jak utišit mou duši
jen jeden způsob (jen jeden způsob)