Sometimes

Sometimes
Only sometimes
I question everything
And I'm the first to admit
If you catch me in a mood like this
I can be tiring
Even embarrassing

But you must
Feel the same
When you look around
You can't tell me honestly
You're happy with what you see
Oh sometimes
Only sometimes

You must be
You must be
As embarrassing as me
Sometimes

Někdy

Někdy jen někdy se ptám na vše
a jsem otevřený
jestli mě přistihneš v takové náladě
můžu být nudný

Dokonce v rozpacích
ale ty přece musíš cítit to samé
když se podíváš kolem
nemůžeš říci po pravdě
že jsi spokojená s tímhle

Ach někdy
jen někdy
musíš být...
musíš být...
tak v rozpacích jako já
někdy