Somebody

I want somebody to share
Share the rest of my life
Share my innermost thoughts
Know my intimate details
Someone who'll stand by my side
And give me support
And in return
She'll get my support
She will listen to me
When I want to speak
About the world we live in
And life in general
Though my views may be wrong
They may even be perverted
She will hear me out
And won't easily be converted
To my way of thinking
In fact she'll often disagree
But at the end of it all
She will understand me

I want somebody who cares
For me passionately
With every thought and with every breath
Someone who'll help me see things
In a different light
All the things I detest
I will almost like
I don't want to be tied
To anyone's strings
I'm carefully trying to steer clear
Of those things
But when I'm asleep
I want somebody
Who will put their arms around me
And kiss me tenderly
Though things like this
Make me sick
In a case like this
I'll get away with it

Někdo

Chci někoho
s kým bych se podělil
o zbytek svého života
o své nejvnitřnější myšlenky
někoho kdo by mohl poznat
všechny mé intimní maličkosti

Někdo kdo na mé straně stojí
a vždy mne podpoří
a naopak podpořím já ji
naslouchala by mi
když mluvím o světě ve kterém žijeme
a vůbec o životě
ačkoliv mé názory mohou být chybné
dokonce převrácené
i tak mne vyslechne
přesvědčit ji lehké nebude
vlastně ve skutečnosti
bude často nesouhlasit
ale dokáže mě pochopit

Chci někoho 
kdo mě bude milovat vášnivě
s každou svou myšlenkou
s každým nadechnutím
někdo kdo mi pomůže
vidět věci v jiném světle
všechno to co nesnáším
si téměř oblíbím
nechci být připoután
někomu na obtíž
pečlivě se snažím tomuto vyhnout
ale když jdu spát
chci někoho 
kdo mě začne líbat něžně
ač mi je z toho často dost špatně 
v tomto případě 
se vydám touto cestou