Slow


Slow, slow

As slow as you can go
So I can feel all I want to know
Slow, slow
I'll go with your flow

Let the world keep its carnival pace
I prefer to look into your beautiful face
What a waste
Let the stars continue to fly by
I don't have one desire to understand why
I don't try

Slow, slow
As slow as you can go
I want my senses to overflow
Slow, slow
And doesn't it show

I don't need a race in my bed
When speed's in my heart
And speed's in my head instead
It's tempting for fools to rush in
When something's so good
Why should we rush a thing
It's a sin

Slow, slow
As slow as you can go
That's how I like it
I like it

I don't need a race in my bed
When speed's in my heart
And speed's in my head instead

Slow, slow
As slow as you can go
That's how I like it
I like it…

Pomalu

Pomalu, pomalu

tak pomalu, jak to jen jde
tak můžu cítit vše, co bych chtěl
pomalu, pomalu
plynu s tvým proudem

nech karneval světa běžet 
radši hledím na tvou krásnou tvář
jen tak bez užitku
nech hvězdy dál létat kolem
nemám touhu jim porozumět
ani se nesnažím

pomalu, pomalu
tak pomalu, jak to jen jde
chci své smysly nechat zahltit
pomalu, pomalu
ať není vše odhaleno

nepotřebuju hned spěchat do postele
když rychlost je v mém srdci
a rychlost je v mé hlavě
spěch je lákavý jen pro blázny
když je něco tak dobrého
proč bychom to měli uspěchat
je to hřích

pomalu, pomalu
tak pomalu, jak to jen jde
tak se mi to líbí
líbí se mi to

nepotřebuju hned spěchat do postele
když rychlost je v mém srdci
a rychlost je v mé hlavě

pomalu, pomalu
tak pomalu, jak to jen jde
tak se mi to líbí
líbí se mi to…