Should be higher

I dream of a day
when I dare to believe
you're the answer

When the shame
and the guilt are removed
and the truth appears

With the touch of your hand
I lose who I am
if I want to

I try to resist but
succumb to the bliss
of your kiss

You should be higher
I'll take you higher
Don't be afraid
You'll just have to pray

Your lies are more attractive
than the truth
Love is all I want
Your lies are written down there
in your book
Love is all I want

Your arms are infected
they're holding the truth
Oh stop all your crying
or this one you'll lose

You should be higher
I'll take you higher
Don't be afraid
You'll just have to pray

Your lies are more attractive
than the truth
Love is all I want
Your lies are written down there
in your book
Love is all I want

You should be higher…

Měla bys být výš

Sním o dni
kdy se odvážím uvěřit
že ty jsi ta odpověď

Kdy hanba
a vina náhle zmizí
a pravda vyjde na povrch

S dotekem tvé ruky
ztrácím ponětí, kdo jsem
když se ti oddám

Snažím se vzdorovat
ale podléhám blaženosti
tvého polibku

Měla bys být výš
dostanu tě výš
neboj se
musíš se jen modlit

Tvoje lži jsou přitažlivější
než pravda
láska je všechno co chci
Tvoje lži jsou napsány tam dole
ve tvé knize
láska je všechno co chci

Tvé paže jsou nakaženy
drží v sobě pravdu
tak přestaň už plakat 
nebo tohle prohraješ

Měla bys být výš
dostanu tě výš
neboj se
musíš se jen modlit

Tvoje lži jsou přitažlivější
než pravda
láska je všechno co chci
Tvoje lži jsou napsány tam dole
ve tvé knize
láska je všechno co chci

Měla bys být výš…