Satellite

Now hear this my friends
I'll never be the same again
Gonna lock myself in a cold black room
Gonna shadow myself in a veil of gloom

I will function, operate
I will be a satellite of hate

Driven to this point by a chain of events
Each one pushed me nearer the edge
Gonna send my message through to you
And you'll receive the signal too

I will function, operate
I will be a satellite of hate

Higher

Disillusioned, I was disenchanted
Forgot the love that had been implanted
Heard the lies and I felt the cold
It broke my heart and I lost control

Now I'm a satellite of a free state
I'm a satellite of hate
A satellite of hate

Higher

Satelit

Teď poslouchejte mí přátelé
už nikdy nebudu stejný jako dřív
zamknu se v černém pokoji
zahalím se do závoje šera
budu fungovat pracovat
budu satelitem nenávisti

Jsem k tomu dohnán událostmi
každá zvlášť mne tlačí k okraji
pošlu ti mé poselství
ty přijmeš signál
budu fungovat pracovat
budu satelitem nenávisti

Výše výše

Zbavilo mě to iluzí
byl jsem rozčarován
zapomněl jsem na lásku 
která mi byla vštěpena
slyšel jsem lži a cítil chlad
to zlomilo mé srdce
a ztratil jsem kontrolu
nyní jsem satelitem volnosti
a satelitem nenávisti



Posvátné,..

Posvátné,
svaté,
vyjádřit to slovy,
zapsat to,
to je jako pohybovat se po posvěcené půdě.