Rush

Walk with me
Open your sensitive mouth
And talk to me
Hold out your delicate hands
And feel me
Couldn't make any plans
To conceal me

Open your sensitive mouth
Hold out your delicate hands
With such a sensitive mouth
I'm easy to see through
When I come up
When I rush
I rush for you

Cry for you
Seen the tears
Roll down from my eyes for you
Heard my truth
Distorting to lies for you
Watched my love
Becoming a prize for you

Seen the tears in my eyes
Heard my truth turn to lies
Seen the tears in my eyes
I'm not proud of what I do
When I come up
When I rush
I rush for you

I come up to meet you
Up there somewhere
When I rush to greet you
My soul is bared

Gave more for you
Dropped my crutches
And crawled on the floor for you
Went looking behind every door for you
And because of the things
That I saw for you
I spiritually grew

When I come up
When I rush
I rush for you

Běh

Pojď se mnou
a otevři svou pusinku citlivou
mluv se mnou
a vztáhni své ručku jemnou
pociť mě
protože nic nevymyslíš
jak se mi můžeš skrýt

Otevři svou pusinku citlivou
vztáhni svou ručku jemnou
je lehké mě prohlédnout
když se vzmáhám
a řítím za tebou

Plakal jsem a viděl slzy
z mých očí pro tebe stékaly
když jsem slyšel pravdu svou
ve lži pro tebe zvrácenou
a sledoval lásku svou
jenž se stávala nabídkou

Viděl jsem slzy v mých očích
slyšel jsem svou pravdu ve lžích
nejsem hrdý na to co dělám
když se vzmáhám
a řítím za tebou

Vzmáhám se abych tě potkal
tam někde neznámo nahoře
řítím se
abych tě pozdravil
se svou duší nahou

Udělal jsem víc
své berle zahodil
po zemi jsem se za tebou plazil
a díky věcem co jsem s tebou spatřil
se dostávám výš duševně rostu
když se vzmáhám
a řítím za tebou