Policy Of Truth

You had something to hide
Should have hidden it, shouldn't you
Now you're not satisfied
With what you're being put through
It's just time to pay the price
For not listening to advice
And deciding in your youth
On the policy of truth

Things could be so different now
It used to be so civilized
You will always wonder how
It could have been if you'd only lied
It's too late to change events
It's time to face the consequence
For delivering the proof
In the policy of truth

Never again
Is what you swore
The time before
Never again
Is what you swore
The time before

Now you're standing there tongue tied
You'd better learn your lesson well
Hide what you have to hide
And tell what you have to tell
You'll see your problems multiplied
If you continually decide
To faithfully pursue
The policy of truth
Never again...

Politika pravdy

Měla si něco 
abys to schovala
měla si to schovat nemyslíš?
teď s tím nejsi spokojena
projít tím ale musíš
přišel čas
kdy budeš platit za ignorování rad
za rozhodnutí ve tvém mládí
pro politiku pravdy

Všechno mohlo být jiné
bylo to tak civilizované
budeš se stále divit
jaké by to bylo
kdybys jen trochu lhala
je pozdě měnit události
přišel čas čelit následkům
že jsi přednášela důvody
v politice pravdy

Už nikdy znovu
si tehdy přísahala

Teď tu stojíš se svázaným jazykem
měla by ses poučit
skrýt to
co máš skrýt
říct to
co máš říct
tvé problémy se budou jen zvětšovat
jestli si stále rozhodnutá
být politice pravdy věrná

Už nikdy znovu
si tehdy přísahala