Pipeline

Get out the crane
Construction time again
What is it this time

We're laying on a pipeline

Let the beads of sweat flow
Until the ends have met, though
It could take a long time

Working on a pipeline
Taking from the greedy, giving to the needy

On this golden day
Work's been sent our way
That could last a lifetime

Working on a pipeline

From the heart of the land
To the mouth of the man
Must reach him sometime

We're laying on a pipeline

Taking from the greedy, giving to the needy

Potrubí

Vytáhni jeřáb,
znovu čas výstavby,
co je to tentokrát,
pokládáme potrubí.

Ať tečou krůpěje potu,
dokud se konce nespojí, i když
mohla by trvat dlouho,
práce na potrubí.

Bereme od nenasytných,
dáváme potřebným.

V tenhle zlatý den
nám byla uložena práce,
mohla by trvat celý život,
práce na potrubí.

Ze srdce naší země
k ústům člověka,
musíme se k němu jednou dostat,
pokládáme potrubí.

Bereme od nenasytných,
dáváme potřebným.