Now, This Is Fun

Here speaks the voice of reason
It's talking to me loud and clearly
And obviously, it's something to say

Here comes another sentence
It is relentless, it tries my patience
But neverless, it's more our concern

We can't see the benefits
So we'll ignore it or disobey it
And never say that this is fun

This is real fun
This is fun
Teda, to je zábava

Teď hovoří hlas rozumu,
mluví ke mně nahlas a zřetelně
a očividně
má co říci.

Už je tu další věta,
je neoblomný, zkouší mou trpělivost,
ale přesto
je to spíše v našem zájmu.

Nevidíme žádné výhody,
tak si jej nevšímáme nebo se jím neřídíme
a nikdy neřekneme, že
to je zábava.

Je to fakt zábava,
je to zábava.