No More (This Is The Last Time)

One more ride
I can't explain
Our hesitation
We stop and start again
Repeat the process we repeat the lie
Time and time again
By and by.

This is the last time
I'll say goodbye
The last time
Then we won't have to lie
The last time
Call it what you want
You don't mean a thing to me no more.

You go your way
I'll go mine
We've walked this line together
For the longest time
We've climbed the mountain
In so many ways
Reach the top
Then slowly fade away

This is the last time
I'll say goodbye
The last time
Then we won't have to lie
The last time
Call it what you want
You don't mean a thing to me no more.

Our crimes
Will pass us by
Crimes
They all fade and die
All those memories
All our pain
Will slowly disappear
Like the falling rain.

This is the last time
I'll say goodbye
The last time
Then we won't have to lie
The last time
Well this is the last time
The last time.

Nikdy víc (Je to naposledy)

Ještě jedna jízda
neumím vysvětlit naši váhavost
zastavujeme a začínáme znovu
opakováním toho procesu opakujeme lež
čas od času
znovu a znovu

Je to naposledy
kdy řeknu sbohem
naposledy
pak už si nebudeme muset lhát
naposledy
říkej si tomu jak chceš
už pro mě víc nic neznamenáš

Jdi si svou cestou
já zase mojí
šli jsme po jedné společně
už příliš dlouhý čas
Vystoupali jsme na pohoří
mnoha způsoby
dosáhli jsme vrcholu
a pak pomalu zeslábli

Je to naposledy
kdy řeknu sbohem
naposledy
pak už si nebudeme muset lhát
naposledy
říkej si tomu jak chceš
už pro mě víc nic neznamenáš.

Naše zločiny nás míjí
zločiny všechny vyblednou a zemřou
všechny ty vzpomínky
všechny naše bolesti
pomalu mizí
jako padající déšť

Je to naposledy
kdy řeknu sbohem
naposledy
pak už si nebudeme muset lhát
naposledy
Dobrá, teď už je to naposledy
naposledy