New Life

I stand still stepping on the shady streets
And I watch that man to a stranger
You think you only know me when you turn on the light
Now the room is lit with danger

Complicating, circulating
New life, new life
Operating, generating
New life, new life

Transition to another place
So the time will pass more slowly
Your features fuse and your shadow's red
Like a film I've seen now show me

Complicating, circulating
New life, new life
Operating, generating
New life, new life

Your face is hidden and we're out of sight
And the road just leads to nowhere
The stranger in the door is the same as before
So the question answer's nowhere

Complicating, circulating
New life, new life
Operating, generating
New life, new life

I stand still stepping on the shady streets
And I watch that man to a stranger
Think you only know me when you turn on the light
Now the room is lit, red danger

Complicating, circulating
New life, new life
Operating, generating
New life, new life

Nový život

Tiše přešlapuju v potemnělých ulicích
a vidím toho muže jako cizince,
myslíš, že mě znáš jen, když rozsvítíš světlo,
teď je pokoj osvětlen, červeným výstražným znamením.

Komplikovaně, uvádíš do oběhu
nový život, nový život,
vyvoláváš, vytváříš
nový život, nový život.

Přechod na jiné místo,
takže čas bude ubíhat pomalejš,
tvůj obličej splývá a tvůj stín je červený,
jako film, co jsem viděl, mi teď ukaž.

Komplikovaně, dáváš do oběhu.....

Tvá tvář je skrytá a není na nás vidět
a cesta prostě nikam nevede,
cizinec ve dveřích je tentýž jako předtím,
takže odpověď na otázku nikde není.

Komplikovaně, dáváš do oběhu.....

Tiše přešlapuju v potemnělých ulicích
a vidím toho muže jako cizince,
ty si myslíš, že mě znáš jen,
když rozsvítíš světlo,
teď je pokoj osvětlen, červeným výstražným znamením.

Komplikovaně, dáváš do oběhu.....