Macro

Overflowing senses
Heightened awareness
I hear my blood flow
I feel its caress
Whispering cosmos
Talking right to me
Unlimited, endless
God breathing through me

See the microcosm
In macrovision
Our bodies moving
With pure precision
One universal
Celebration
One evolution
One creation

Thundering rhythm
Pounding within me
Driving me onwards
Forcing me to see
Clear and enlightening
Right there before me
Brilliantly shining
Intricate beauty

See the microcosm
In macrovision
Our bodies moving
With pure precision
One universal
Celebration
One evolution
One creation

Ve zvětšeném měřítku 

Zjitřené pocity
jasnější vědomí
slyším svou krev kolovat
cítím její laskání
našeptávající vesmír
hovořící přímo ke mně
neomezený, nekonečný
Bůh mě prostupuje

Pohlédni na mikrosvět ve zvětšeném měřítku
naše těla plují
v dokonalé harmonii
všeobjímající
oslava evoluce
stvoření

Hřmící rytmy
duní uvnitř mě 
ženou mě kupředu
nutí mě pozorovat
průzračnou a jasnou
přímo přede mnou
oslnivě zářící
spletitou krásu nesmírnou

Pohlédni na mikrosvět
ve zvětšeném měřítku
naše těla plují
v dokonalé harmonii
všeobjímající
oslava evoluce
stvoření