Light

Take my hand
And walk in the light
Understand, there's a fire to ignite
You know we have a responsibility
It's true we've been chosen
And now we have the possibility
Of melting what's frozen

Walk with me with the rapture inside
Can't you see it's not your place to decide
You know we have to make a case for love
It's more of a duty
It's clear we have a mission from above
A mission of beauty

You know I wouldn't lie to you
What would I achieve by that
It's more than I would try to do
These are the facts

Take your place here
With love in your heart
Just embrace what you've known from
the start
We are fulfilling our only destiny
The angels have spoken
And all the gods in the universe agree
The spell can't be broken

 

Světlo

Chytni mou ruku
A kráčej ve světle
Pochop oheň, který musíme roznítit
Víš, že máme zodpovědnost
Pravdou je, že jsme byli vybráni
A teď máme možnost
Rozpustit, co zmrzlo

Pojď se mnou a s vnitřním vytržením
Copak nevidíš, že toto rozhodnutí není
tvé? Víš, že si musíme
vysvětlit všechny vážné důvody pro lásku
Je to spíš povinnost
Je jisté, že naše mise má vyšší význam
Krásná mise

Víš, že bych ti nelhal
Čeho bych tím dosáhl?
Je to víc, než bych kdy zkusil udělat
Jsou to fakta

Zaujmi své místo
S láskou v srdci
Jenom se toho chop a uvítej, co už od
samého počátku víš
Jen naplňujeme náš osud
Andělé už promluvili
A všichni bohové ve vesmíru souhlasí s
tím, že tohle kouzlo nelze zlomit