Lie To Me

Come on and lay with me
Come on and lie to me
Tell me you love me
Say I'm the only one

Experiences have a lasting impression
But words once spoken
Don't mean a lot now
Belief is the way
The way of the innocent
And when I say innocent
I should say naive
So lie to me
But do it with sincerity
Make me listen
Just for a minute
Make me think
There's some truth in it

Promises made for convenience
Aren't necessarily
What we need
Truth is a word
That's lost it's meaning
The truth has become
Merely half-truth
So lie to me
Like they do it in the factory
Make me think
That at the end of the day
Some great reward
Will be coming my way

Lži mi

Pojď
a lehni si ke mě
pojď
a klidně mi lži
řekni
že mě miluješ
řekni
že jsem jediný

Zážitky v nás dlouho zůstávají
ale kdysi vyřčená slova
dnes už mnoho neznamenají
uvěřit - to je cesta nevinných
ale když říkám nevinných
měl bych spíše říci naivních
tak mi lži s takovou upřímností
že mě donutíš poslouchat
aspoň na okamžik
donuť mě si myslet
že je na tom trochu pravdy

Sliby z pohodlnosti
nejsou přesně to
co potřebujeme
pravda je slovo
ztratilo význam
z pravdy se stala
pouhá polopravda
tak mi lži
jako na běžícím pásu
donuť mě si myslet
že na sklonku dne
po mé cestě přijde
nějaká velká odměna