John The Revelator

John the Revelator
Put him in a elevator
Take him up to the highest high
Take him up to the top where the mountains stop
Let him tell his book of lies

John the Revelator
He's a smooth operator
It's time we cut him down to size
Take him by the hand
And put him on the stand
Let us hear his alibis

By claiming God as his only rock
He's stealing a god from the Israelite
Stealing a god from a Muslim, too
There is only one god through and through

Seven lies, multiplied by seven, multiplied by seven again
Seven angels with seven trumpets
Send them home on the morning train
Well who's that shouting?
John the Revelator!
All he ever gives us is pain
Well who's that shouting?
John the Revelator!
He should bow his head in shame

Bye-bye
Bye-bye
Bye-bye
Bye-bye

Seven lies, multiplied by seven, multiplied by seven again
Seven angels with seven trumpets
Send them home on the morning train
Well who's that shouting?
John the Revelator!
All he ever gives us is pain
Well who's that shouting?
John the Revelator!
He should bow his head in shame

Bye-bye
Bye-bye
John the Revelator
Bye-bye
John the Revelator
Bye-bye
John the Revelator

Jan Zvěstovatel

Jan Zvěstovatel
postavte ho do výtahu
povzneste ho do nejvyšších výšin
vyneste ho až na vrchol, kam jen hory dosáhnou
ať přednese tu svou knihu lží

Jan Zvěstovatel
on je úlisný kazatel
je načase ho trochu srazit
vezměte ho za ruku
a postavte ho na pódium 
ať vyslechneme jeho alibi

Prohlašuje Boha za svou jedinou jistotu
krade boha Izraelitům
a krade i boha muslimům
a přitom je všeho všudy jen jeden bůh

Sedm lží, sedmkrát znásobených, a ještě jednou sedmkrát
sedm andělů se sedmi troubami
pošlete je domů, hned ráno
tak kdo to volá?
Jan Zvěstovatel
utrpení je to jediné, co nám kdy nabídl
tak kdo to volá? 
Jan Zvěstovatel
měl by pokorně sklopit hlavu

Sbohem 
sbohem 
sbohem 
sbohem

Sedm lží, sedmkrát znásobených, a ještě jednou sedmkrát 
sedm andělů se sedmi troubami
pošlete je domů, hned ráno
tak kdo to volá?
Jan Zvěstovatel
utrpení je to jediné, co nám kdy nabídl
tak kdo to volá? 
Jan Zvěstovatel
měl by pokorně sklopit hlavu

Sbohem
sbohem
Jane Zvěstovateli
sbohem 
Jane Zvěstovateli 
sbohem
Jane Zvěstovateli