Jezebel

They call you Jezebel
Whenever we walk in
You're going straight to hell
For wanton acts of sin
They say
And that I'll have to pay
But I need you
Just this way

They call you Jezebel
For what you like to wear
You're morally unwell
They say you'll never care
For me
But what they fail to see
Is that your games
Are the key

Open their eyes to the beauty
Open their hearts to the fun
Open their minds to the idea
That you don't own someone

They call you Jezebel
Whenever men walk by
They say that they can tell
The longing in your eyes
Is real
And how you really feel
But they can't see
Your appeal

Jezebel!

 

Jezábel 


Nazývají tě Jezábel
Kamkoli vejdeme
Že směřuješ přímo do pekel
Za své chlípně hříšné skutky
To říkají
I to, že budu muset zaplatit
Ale já tě potřebuju
Právě takovou, jaká jsi

Nazývají tě Jezábel
Kvůli oblečkům, co ráda nosíš
Že jsi mravně zkažená
Říkají, že ti na mě nikdy
nebude záležet
Ale oni nikdy nepochopí
Že právě ty tvé hry
Jsou klíčem

Otevři jejich oči kráse
Otevři jejich srdce zábavě
Otevři jejich mysli představě
Že nikoho nevlastníš

Nazývají tě Jezábel
Kdykoliv projde nějaký muž kolem
Říkají, že dokážou rozpoznat
Že ta touha ve tvých očích
Je skutečná
A jak se skutečně cítíš
Ale nikdy neuvidí
Tvé prosby

Jezábel!