It Doesn't Matter Two

As I lay here with you
The shame lies with us
We talk of love and trust
That doesn't matter

Though we may be the last in the world
We feel like pioneers
Telling hopes and fears
To one another

And oh what a feeling
Inside of me
It might last for an hour
Wounds aren't healing
Inside of me
Though it feel good now
I know it's only for now

The feeling is intense
You grip me with your eyes
And then I realize
It doesn't matter

Na tom nezáleží 2

Tak jak tu spolu ležíme
tak hanba s námi leží
o lásce a důvěře mluvíme
na nich však nezáleží

I kdybychom poslední na světě byli
jako průkopníci bychom se cítili
když bychom jeden druhému svěřovali
všechny své naděje a obavy

Ach jaký to pocit v mém nitru
mohl by trvat celou hodinu
ale rány se ve mě nehojí
ačkoliv je to teď dobré
vím že je to jen teď

Pocit se stává intenzívním
svíráš mě svýma očima
a pak si uvědomím
že na tom nezáleží