In Chains

The way you move
Has got me yearning
The way you move
Has left me burning
I know you know what you're doing to me
I know my hands will never be free
I know what it's like to be
In chains

The way you move
Is meant to haunt me
The way you move
To tempt and taunt me
I know you knew on the day you were born
I know somehow I should have been warned
I know I walk every midnight till dawn
In chains

You've got me dying for you
It's you that I'm living through
You've got me praying to you
Saying to you
Anything you want me to
You've got me reaching for you
My soul's beseeching me to
You've got me singing to you
Bringing to you
Anything you ask me to

The way you move
Is mesmerising
The way you move
Is hypnotising
I know I crumble when you are around
Stutter, mumble, a pitiful sound
Stagger, stumble, shackled and bound
In chains

The way you move
Is meant to haunt me
The way you move
To tempt and taunt me
I know you knew on the day you were born
I know somehow I should have been warned
I know I walk every midnight till dawn
In chains … I'm in chains

 

V řetězech


Způsob, jakým se pohybuješ
Mě nutí toužit
To, jak se pohybuješ
Je pro mě spalující
Vím, že víš, co mi způsobuješ
Vím, že mé ruce nikdy nebudou volné
Vím, jaké to je být
Spoutaný

Způsob, jakým se pohybuješ
Je přímo stvořen proto, aby mne pronásledoval
To, jak se pohybuješ
Mne pokouší a vysmívá se mi
Vím, žes to věděla už v den, kdy ses narodila
Vím, že mě před tím měl někdo varovat
Vím, že od půlnoci až do svítání jsem
V řetězech


Nutíš mě pro tebe hynout
Skrze tebe prožívám svůj život
Nutíš mě se k tobě modlit
Říkat ti
Cokoliv po mně chceš, abych ti řekl
Nutíš mě se k tobě natahovat
Má duše se toho dožaduje
Nutíš mě tě opěvovat
Přinášet ti
Cokoliv, o co mě požádáš


Způsob, jakým se pohybuješ
Je fascinující
To, jak se pohybuješ
Je uhrančivé
Vím, že se rozdrolím kdykoliv jsi poblíž
Koktám, mumlám, vydávám ubohé zvuky
Mám závrať, klopýtám, jsem svázán a
spoutaný v řetězech


Způsob, jakým se pohybuješ
Je přímo stvořen proto, aby mne pronásledoval
To, jak se pohybuješ
Mne pokouší a vysmívá se mi
Vím, žes to věděla už v den, kdy ses narodila
Vím, že mě před tím měl někdo varovat
Vím, že od půlnoci až do svítání jsem
Spoutaný … V řetězech