I Feel Loved

It's the dark night of my soul
And temptation's taking hold
But through the pain and the suffering
Through the heartache and trembling

I feel loved
I feel loved

As the darkness closes in
In my head I hear whispering
Questioning and beckoning
But I'm not taken in

I feel loved
I feel loved

From the depths of my emptiness
Comes a feeling of inner bliss
I feel wanted, I feel desired
I can feel my soul on fire

I feel loved
I feel loved

Cítím se milován

Je temná noc mé duše
A zmocňuje se mě pokušení
Ale díky bolesti a trápení
Díky srdcebolu a chvění

Cítím se milován
Cítím se milován

Když nastává tma
V hlavě slyším šeptání
Dotazování a vábení
Ale nejsem tím pohlcen

Cítím se milován
Cítím se milován

Z hlubin mé prázdnoty
Vychází pocit vnitřního blaha
Cítím se chtěný, cítím se žádoucí
Cítím svoji duši v plamenech

Cítím se milován
Cítím se milován