Ice Machine

Running through my head secretly
The shouts of the boys in the factory
I ring you on the telephone silently
Like blood, like wine in the darkroom scene

The darkroom scene, darkroom scene

A letter, once composed
Seven years long and as tall as a tree
Reading on the wall
Emissions, efficiency

Efficiency, efficiency

Resurrect, as a feeling, on my window
Of a past reunion

Resurrect as a feeling on my window
Of a past reunion
Vision of a picture like the city
And the air we breathe

The air we breathe, air we breathe

She stood beside me once again
I knew her face
We met before in the street
Recalling all the children dancing at our feet

The dancing feet, dancing feet

Stroj na zmrzlinu

Probíhá mi hlavou,
pokřik kluků v továrně,
telefonuju ti tiše,
jako krev, jako víno v prostředí temný komory.

Prostředí temný komory, prostředí temný komory.

Dopis, jednou psaný
sedm let a vysoký jako strom,
text na zdi,
účinný, účinnost.

Účinnost, účinnost.

Vzkřísit jako pocit na mém okně
z minulého setkání.

Vzkřísit, jako pocit na mém okně
z minulého setkání,
představa filmu, jako město
a vzduch, co dýcháme.

Vzduch, co dýcháme, vzduch, co dýcháme.

A zase vedle mě stála,
znal jsem její tvář,
už jsme se potkali na ulici,
vybavuju si všechny ty děti,
co nám tančily u nohou.

Jejich tančící nohy, tančící nohy.