Here Is The House

Here is the house
Where it all happens
Those tender moments
Under this roof
Body and soul come together
As we come closer together
And is it happens
It happens here in this house

And I feel your warmth
And it feels like home
And there's someone
Calling on the telephone
Let's stay home
It's cold outside
And I have so much
To confide to you

With or without words
I'll confide everything

Here is the house
Where it all happens
Those tender moments
Under this roof
Body and soul come together
As we come closer together
And as it happens
It happens here in this house

So we stay at home
And I'm by your side
And you know
What's going on inside
Inside my heart
Inside this house
And I just want to
Let it out for you

And I feel your warmth
And it feels like home
And I feel your warmth
And it feels like home

Here is the house
Where it all happens
Those tender moments
Under this roof
Body and soul come together
As we come closer together
And as it happens
It happens here in this house

To je ten dům

To je ten dům
kde se to děje
ty něžné chvíle
pod touto střechou
tělo a duše splývají
jak se k sobě přibližujeme
a vše se děje 
v tomto domě

já cítím tvé teplo
je jako domov
telefon zvoní
někdo volá
zůstaňme doma
venku je chladno
mám toho tolik
co ti chci povědět

Slovy nebo beze slov
povím ti všechno

Tak jsme zůstali doma
a jsem u tebe
a ty víš
co se děje uvnitř mého srdce
uvnitř tohoto domu
a já chci to všechno nechat vyznít pro tebe

A cítím tvé teplo
je jako domov

Zde je ten dům
kde se to děje
tyto něžné chvíle
pod touto střechou
tělo a duše splývají
jak se k sobě přibližujeme