In a Manner of Speaking

Written by : Winston Tong

 

In a Manner of Speaking
I Just Want to Say
That I Could Never Forget the Way
You Told Me Everything
By Saying Nothing
In a Manner of Speaking
I Don't Understand
How Love in Silence Becomes Reprimand
But the Way I Feel About You
Is Beyond Words

Oh Give Me the Words
Give Me the Words
That Tell Me Nothing
Oh Give Me the Words
Give Me the Words
That Tell Me Everything

In a Manner of Speaking
Semantics Won't Do
In This Life That We Live
We Only Make do
And the Way That We Feel
Might Have to be Sacrificed

So In a Manner of Speaking
I Just Want to Say
That Like You I Should Find a Way
To Tell You Everything
By Saying Nothing

Oh Give Me the Words
Give Me the Words
That Tell Me Nothing
Oh Give Me the Words
Give Me the Words
Give Me the Words
Give Me the Words
Give Me the Words

Dá-li se to tak vyjádřit 

 

Dá-li se to tak vyjádřit,
pak chci jen říct,
že bych jakživ nemohl zapomenout,
jak jsi mi sdělila vše,
aniž bys něco řekla.
Dá-li se to tak vyjádřit,
pak nechápu,
jak lásce potichu sluší pokárání,
ale to,co k tobě cítím,
je nepopsatelné.

Ach,pověz mi ta slova,
pověz mi ta slova,
která mi nesdělí nic,
ach,pověz mi ta slova,
pověz mi ta slova,
která mi sdělí vše.

Dá-li se to tak vyjádřit,
významosloví nestačí,
v životě,který žijeme
si vystačíme jen my
a to,co cítíme
možná bude muset být obětováno.

Takže,dá-li se to tak vyjádřit,
pak chci jen říct,
že jako ty bych měl nalézt způsob,
jak ti sdělit vše,
aniž bych něco řekl.

Dá-li se to tak vyjádřit,
pak chci jen říct,
že jako ty bych měl nalézt způsob,
jak ti sdělit vše,
aniž bych něco řekl.

Dá-li se to tak vyjádřit, ( Ach,pověz mi ta slova,
významosloví nestačí,…. pověz mi ta slova
která mi nesdělí nic,
ach,pověz mi ta slova,
pověz mi ta slova,
pověz mi ta slova,
pověz mi ta slova,
pověz mi ta slova.)