Goodnight Lovers

Here, somewhere in the heart of me
There is still a part of me
That cares

And I'll, I'll still take the best you've got
Even though I'm sure it's not
The best for me

When you're born a lover
You're born to suffer
Like all soul sisters
And soul brothers

I, I can see the danger signs
They only help to underline
Your beauty

I'm not looking for an easy ride
True happiness cannot be tried
So easily

When you're born a lover
You're born to suffer
Like all soul sisters
And soul brothers

Like all soul sisters
And soul brothers

You can take your time
I'll be waiting in line
You don't even have to give me
The time of day

When you're born a lover
You're born to suffer
Like all soul sisters
And soul brothers

Like all soul sisters
And soul brothers

Milenci na dobrou noc

Tady, někde v mém srdci
Je stále jedna má část
Která dokáže mít ráda

A já, já si pořád beru to nejlepší, co máš
I když jsem si jistý, že to není
To nejlepší pro mě

Když se narodíš jako milenec
Narodíš se, abys trpěl
Jako všechny duší spřízněné
A všichni duší spříznění

Mohu vidět výstražná znamení
Ale jen pomáhají zdůraznit
Tvou krásu

Nečekám snadnou cestu
Opravdové štěstí nelze zakusit
Tak snadno

Když se narodíš jako milenec
Narodíš se, abys trpěl
Jako všechny duší spřízněné
A všichni duší spříznění

Jako všechny duší spřízněné
A všichni duší spříznění

Jen si dej na čas
Budu čekat v řadě
Ani mi nemusíš říkat
Kdy nastane ten den

Když se narodíš jako milenec
Narodíš se, abys trpěl
Jako všechny duší spřízněné
A všichni duší spříznění

Jako všechny duší spřízněné
A všichni duší spříznění