Ghost

I'm the ghost in your house
Calling your name
My memory lingers
You'll never be the same
I'm the hole in your heart
I'm the stain in your bed
The phantom in your fngers
The voices in your head

One touch is all it took
To draw you in
To leave you hooked
One kiss, you paid the price
You had a taste
Of paradise

Now you're running in circles
Chasing imaginary footsteps
Reaching for shadows
In the bed where I once slept

I'm the ghost in your house
Calling your name
My memory lingers
You'll never be the same
I'm the hole in your heart
I'm the stain in your bed
The phantom in your fngers
The voices in your head

One thought is all it takes
You lose control
You make mistakes
This pain will never leave
Until I die
You'll always grieve

Now you're falling to pieces
Seeing my face wherever you go
Talking to strangers
From a place they'll never know

 

Přízrak

Jsem přízrak v tvém domě
Volám tvé jméno
Má paměť zde setrvává
A ty už nikdy nebudeš stejná
Jsem díra v tvém srdci
Jsem skvrna ve tvé posteli
Stín ve tvých prstech
Hlasy ve tvé hlavě

Stačil jediný dotek
Aby tě zlákal a vtáhl
A zanechal uvízlou
Jediný polibek, zaplatilas za něj
Okusila jsi
Špetku ráje

A teď tu běháš v kruhu
A pronásleduješ domnělé stopy
Saháš po stínech
V posteli, kde jsem jedinkrát spal

Jsem přízrak v tvém domě
Volám tvé jméno
Setrvávám
Už nikdy nebudeš stejná
Jsem díra v tvém srdci
Jsem skvrna ve tvé posteli
Stín ve tvých prstech
Hlasy ve tvé hlavě

Stačila jediná myšlenka
A ztrácíš kontrolu
Děláš chyby
Téhle bolesti se nikdy nezbavíš
Dokud nezemřu
Budeš se stále trápit

Rozpadáš se na kusy
Vidíš mou tvář, kamkoli jdeš
Mluvíš s cizími muži
Z místa, o kterém nikdy neuslyší