Freestate

I can hear your soul crying
Listen to your spirit sighing
I can feel your desperation
Emotional deprivation

Let yourself go
Let yourself go
Let your feelings show

Picking up the conversations
Deep in your imagination
Tune in to the lonely voices
Talking of their only choices

Let yourself go
Let yourself go
Let your spirit grow

Step out of your cage and onto the stage
It's time to start playing your part
Freedom awaits
Open the gates
Open your mind
Freedom's a state

I can taste the tears falling
The bitterness that's inside you calling
Yearning for a liberation
Emotional emancipation

Let yourself go
Let yourself go
Let your senses overflow

Step out of your cage and onto the stage
It's time to start playing your part
Freedom awaits
Open the gates
Open your mind
Freedom's a state

Svobodná mysl

Jak tvá duše pláče slyším
tak se do ní zaposlouchej
tvé zoufalství cítím
tu veškerou ztrátu emocí

Dovol sám sobě jít
dovol sám sobě jít
dovol svým pocitům se ukázat

Pozvedni rozhovory
hluboko do své fantazie
nalaď se na osamělé hlasy
mluví svým vlastním způsobem

Dovol sám sobě jít 
dovol sám sobě jít
dovol své duši růst

Vystup ze své klece na jeviště
nadešel čas hrát svou roli
svoboda čeká 
otevři brány
celé své nitro otevři
svoboda je stav mysli

Ochutnávám padající slzy
ta hořkost tvého volání
toužící po volnosti
citové nezávislosti

Dovol sám sobě jít
dovol sám sobě jít
dovol svým pocitům přetékat