Free 

I will never be free
I shall never be released
From the chains that bind me
That torture and blind me
And keep me from peace

Oh what heartache
Oh what heartbreak
Following me
Calling to me

I will never be free
I shall never be released
From the chains that bind me
That torture and blind me
And keep me from peace

I will never be free
I will never be laid to rest
Sisters and brothers
I'll never recover
From this tenderness

See what love brings
Hear what love sings
Sad melodies
Enticing me

Volnost 

Nikdy nebudu volný
Nikdy nebudu uvolněný
Z řetězů kterými jsem spoutaný
kterými jsem zmučený a oslepený
A drží mě daleko od klidu

Ach jaký zármutek
Ach jaký hluboký žal
Následuje mě
Volá na mě

Nikdy nebudu volný
Nikdy nebudu uvolněný
Z řetězů kterými jsem spoutaný
kterými jsem zmučený a spoutaný
A drží mě daleko od klidu

Nikdy nebudu volný
Nikdy nebudu odpočívat
Sestry a bratři
Já se nikdy neuzdravím
Z téhle něžnosti

Vidím co láska přináší
Slyším co láska zpívá
Smutné melodie
Svádí mě