Fragile Tension

There's a fragile tension
That's keeping us going
It may not last forever
But oh when it's flowing

There's something magical in the air
Something so tragic we have to care

There's a strange obsession
That's drawing us nearer
We don't understand it
It never gets clearer

There's something mystical in our genes
So simplistic it kicks and screams

Oh when we're teetering
On the edge of collapse
Nothing can keep us down

There's a dizzying feeling
That's keeping us flying
Through glittering galas
Without even trying

There's something radical in our hands
Nothing logical to our plans

 

Prchavé napětí

Je to jakési prchavé napětí
Které nás nutí pokračovat
Nejspíš nevydrží věčně
Ale když proudí, oh

Ve vzduchu je něco kouzelného
Něco tak truchlivého, že to poutá naši pozornost

Je to zvláštní posedlost
Která nás táhle blíž
Nechápeme ji
A nikdy ani nebudeme

V našich genech je něco záhadného
Něco tak prostého, až to kope a křičí

Když balancujeme
Na hranici zhroucení
Nic nás nedokáže ovládat

Je tu oslnivý pocit
Který nás nutí létat
Ve třpytivém přepychu
Aniž bychom se vůbec snažili

V našich rukách je něco zásadního
Něco tak odporujícího našim záměrům