Dressed In Black

In black again
And I'm falling down again
Down to the floor again
I'm begging for more again
But oh what can you do
When she's dressed in black

My mind wanders endlessly
On paths where she's leading me
With games that she likes to play
And words that she doesn't say
Not when we're alone
And she's dressed in black

As a picture of herself
She's a picture of the world
A reflection of you
A reflection of me
And it's all there to see
If you only give in
To the fire within

Dressed in black again

Shadows fall onto me
And she stands there over me
And waits to encompass me
I lay here helplessly
But oh what can you do
When she's dressed in black

Dressed in black again

Oblečená v černém

Zase je v černém oblečená
a zase na kolena padám
opět dolů k zemi
opět úpěnlivě prosím o víc
co však ale mohu dělat
vždyť je v černém oblečená

Má duše ustavičně bloudí
stezkami jimiž mě vodí
díky hrám které ráda hraje
a slovům která nevysloví
ne když jsme spolu sami
a je oblečená v černém

Jako svým obrazem
je obrazem světa
zrcadlením tebe
zrcadlením mne
a to je všechno
co můžeš vidět
když se jen poddáš
tomu hořícímu uvnitř

Zase oblečená v černém

Stíny na mne padají
když přede mnou stojí
čeká aby mne obklíčila
ležím zde v beznaději
ale co můžu dělat
když je v černém oblečená

Zase oblečená v černém