Dream On

As you're bony fingers close around me
Long and spindly
Death becomes me
Heaven can you see what I see

Hey you pale and sickly child
You're death and living reconciled
Been walking home a crooked mile

Paying debt to karma
You party for a living
What you take won't kill you
But careful what you're giving

There's no time for hesitating
Pain is ready, pain is waiting
Primed to do it's educating

Unwanted, uninvited kin
It creeps beneath your crawling skin
It lives without it lives within you

Feel the fever coming
You're shaking and twitching
You can scratch all over
But that won't stop you itching

Can you feel a little love
Can you feel a little love

Dream on dream on

Blame it on your karmic curse
Oh shame upon the universe
It knows its lines
It's well rehearsed

It sucked you in, it dragged you down
To where there is no hallowed ground
Where holiness is never found

Paying debt to karma
You party for a living
What you take won't kill you
But careful what you're giving

Can you feel a little love
Can you feel a little love
Dream on dream on

Sni dál

Jak se Tvé kostnaté prsty svírají kolem mne
Toužebně a drásavě
Smrt mi sluší
Bože, vidíš to, co já

Hej, ty bledé a churavé dítě
Ty jsi smrt i smířlivý život
Odcházíš mílovými kroky

Splácíš dluh osudu
Slavíš pro pocit žití
Co si vezmeš, nemůže Tě zabít
Ale pozor, co dáváš

Už žádný čas pro váhání
Bolest je připravena, bolest čeká
Zakusit ji je poznatkem

Nevítaný, nezvaný příbuzný
Vkrádá se pod Tvou hadí kůži
Žije bez toho, žije uvnitř Tebe

Pociť horečku blížit se
Třepeš se a ocitáš se v křeči
Můžeš se škrábat po celém těle
Ale to nezastaví to svědění

Můžeš pocítit dotyk lásky?
Můžeš pocítit dotyk lásky?

Sni dál, sni dál

Sveď to na prokletý osud
Ohavnosti světa
Že vše je předem dáno
Že vše dopředu už je připraveno

Pohlcuje Tě to, vyčerpává Tě to
Všude tam, kde není posvátná půda
Kde svátost nebyla zaznamenána

Splácíš dluh osudu
Slavíš pro pocit žití
Co si vezmeš, nemůže Tě zabít
Ale pozor, co dáváš

Můžeš pocítit dotyk lásky?
Můžeš pocítit dotyk lásky?
Sni dál, sni dál