Dangerous

The things you do
Aren't good for my health
The moves you make
You make for yourself
The means you use
Aren't meant to confuse
Although they do
They're the one's that I would choose

I wouldn't want it any other way
You wouldn't let me any way

Dangerous
The way you leave me wanting more
Dangerous
That's what I want you for
Dangerous
When I am in you arms
Dangerous
Know I won't come to harm

The lies you tell
Aren't meant to deceive
They're not there
For me to believe
I've heard
Your vicious words
You know by now
It takes alot to see me hurt

I couldn't take it any other way
But there's a price I have to payNebezpečné

To, co provádíš,
není dobré pro mé zdraví,
kroky, co děláš,
děláš pro sebe,
prostředky, kterých používáš,
nemají za cíl mást,
přestože tak činí,
vybral bych si přesně tohle.

A nechtěl bych to jinak,
ty bys mě stejně nenechala.

Nebezpečné,
to, jak mě necháváš dál strádat,
Nebezpečné,
proto tě chci,
Nebezpečné,
když jsem v tvém náručí,
Nebezpečné,
vím, že mi ublížíš.

Lži, co říkáš,
nemají za cíl oklamat,
neříkáš je,
abych jim věřil,
už jsem slyšel
tvá jedovatá slova,
teď už víš,
že to vyžaduje hodně, abys mi ublížila

A jinak bych to nesnesl,
ale musím za to něčím zaplatit.

Nebezpečné,
to, jak mě necháváš dál strádat,..

Nebezpečné.

Nebezpečné,
to, jak mě necháváš dál strádat,..