Come Back

Come back, come back to me
I'll be waiting, patiently
Come back, come back to me
I'll be waiting here patiently

Walking a thin white line between love
and hate
Wasting all of my time in another world
In another place
I could use a little company
A little kindness could go a long way

Weeks turn into months
Months turn into years
Reaching the same conclusions
Gathering up the fear

Come back, come back to me
I'll be waiting, patiently
Come back, come back to me
I'll be waiting here patiently

Light will always shine in the heart of you
In truth and in reality
Only blindness can hide it away
I could use a little restraint
A little kindness could go a long way

Weeks turn into months
Months turn into years
Reaching the same conclusions
Gathering up the fear
Living the same delusion
Gathering up the fear

Come back

 

Vrať se

Vrať se, vrať se ke mně
Budu čekat, trpělivě
Vrať se, vrať se ke mně
Budu tu trpělivě čekat

Kráčím po tenké bílé čáře mezi láskou a
nenávistí
Mrhám všechen svůj čas v jiném světě
Na jiném místě
Hodila by se mi společnost
S laskavostí nejdál dojdeš

Týdny se mění v měsíce
Měsíce se mění v roky
Docházím stále ke stejným závěrům
Upevňuji svůj strach

Vrať se, vrať se ke mně
Budu čekat, trpělivě
Vrať se, vrať se ke mně
Budu tu trpělivě čekat

Světlo ve tvém srdci bude vždycky zářit
V pravdě a ve skutečnosti
Ho může skrýt jen slepota
Hodila by se mi trocha omezování
S laskavostí nejdál dojdeš

Týdny se mění v měsíce
Měsíce se mění v roky
Docházím stále ke stejným závěrům
Upevňuji svůj strach
Žiju stále ve stejném klamu
Upevňuji strach

Vrať se