Broken

If you want control, without any pain
How long will you suffer?
How long will you reign?
You see the friend that I knew?
Cannot be found
Replaced by another
Wearing his crown

There’s a place where I go
Without any sound
Only you can reach me
Only you’re allowed
And you’re so far away
You’re so far from here
Do you remember
Our time without tears?

When you’re falling
I will catch you
You don’t have to fall that far
You can make it
I will be there
You were broken from the start

When you were a child
You'd dream all day long
You'd dream of the future
Get lost in your songs
Now that time is gone
It’s lost for you now
Words long forgotten
Forgotten somehow

When you’re falling
I will catch you
You don’t have to fall that far
You can make it
I will be there
You were broken from the start

Zlomená

Jestli chceš být nad věcí, bez bolesti
jak dlouho to přetrpíš?
jak dlouho to zvládneš?
Chceš vidět toho známého kluka? 
už ho nenajdeš
nahradil ho jiný
nosící jeho korunu

Chodím na jedno místo
kde je vše tiché
jenom ty mě tam můžeš najít
jenom ty máš povolení
a ty jsi tak daleko
jsi tak daleko ode mě
Pamatuješ si
na ty doby bez slz?

Když padáš na dno
podržím tě
nemusíš padat tolik
můžeš to zvládnout
budu tu pro tebe
byla jsi zlomená už od začátku

Když jsi byla děcko
snila jsi celý den
snila jsi o budoucnosti
ztracená ve svých písničkách
Ale ten čas je pryč
už je to pro tebe ztracené
slova už dlouho zapomenutá
všechna zapomenutá

Když padáš na dno
podržím tě
nemusíš padat tolik
můžeš to zvládnout
budu tu pro tebe
byla jsi zlomená už od začátku