Black Celebration

Let's have a black celebration
Black Celebration
Tonight

To celebrate the fact
That we've seen the back
Of another black day

I look to you
How you carry on
When all hope is gone
Can't you see

Your optimistic eyes
Seem like paradise
To someone like
Me

I want to take you
In my arms
Forgetting all I couldn't do today

Black Celebration
Black Celebration
Tonight

To celebrate the fact
That we've seen the back
Of another black day

I look to you
And your strong belief
Me, I want relief
Tonight

Consolation
I want so much
Want to feel your touch
Tonight

Take me in your arms
Forgetting all you couldn't do today

Black Celebration
I'll drink to that
Black Celebration
Tonight

Černá oslava

Uspořádejme černou oslavu
černou oslavu dnes večer

Oslavit skutečnost
že jsme viděli odvrácenou stranu
dalšího černého dne

Dívám se na tebe
jak stále kráčíš
když naděje jsou pryč
copak to nevidíš?

Tvé optimistické oči se zdají být rájem
někomu takovému jako jsem já

Chci tě vzít do náruče
zapomenout na vše
co mi bylo odepřeno

Černá oslava dnes večer

Dívám se na tebe
jak mi důvěřuješ
setřesu tvou tíhu světe
dnes večer

Útěcha
tolik ji chci
chci cítit tvůj dotyk
dnes večer

Vezmi mě do náruče
zapomeneme na vše
co nám bylo odepřeno

Černá oslava
připíjím na ni
černá oslava
dnes večer