Angel

Lord I felt so small
The legs beneath me weakened
I began to crawl
Confused and contented I slithered around
Reveal is beyond me
I was lost, I was found

The Angel of Love was upon me and
Lord I felt so weak
I felt my tongue move in my mouth and
I began to speak
A strange kind of language I don’t understand
A babbling fountain
I couldn’t have planned

Oh leave me here forever more
I’ve found the peace I’ve been searching for

The Angel of Love was upon me and
Lord I felt so high
I swear I could have reached up
Placed my hands upon the sky
A radiant rainbow was following me around
With elevated senses
I can see and taste sound

The Angel of Love was upon me and
Lord I felt so clean
Like a preacher on Sunday
My heart was serene
I waded into the water
I was bathed I was drowned
like the sinners before me
I knelt down on the ground

Oh leave me here forever more
I’ve found the peace I’ve been searching for
Oh let me sleep forever more
I’ve found the peace I’ve been searching for

Anděl

Bože, cítil jsem se tak slabý
nohy mi klesly 
a já se začal plazit
zmateně spokojený klouzám dokola
prošel jsem prozrazením
ztratil jsem se a zase našel.

Anděl lásky byl nade mnou
bože cítil jsem se tak slabý
cítil jsem, jak hýbám rty
a začínám mluvit
divnou řečí, které nerozumím
studnice blábolů 
nešlo to naplánovat.

Ó nech mne tady, už napořád
našel jsem mír, který jsem hledal.

Anděl lásky byl nade mnou
bože, cítil jsem se tak mocně
přísahám, mohl jsem dosáhnout na vrchol
dotknout se rukama nebes
Jasná duha mě okolo mě
se zbystřenými smysly
viděl jsem a cítil hlas.

Anděl lásky byl nade mnou
bože, cítil jsem se tak čistě
jako kněz v neděli
s klidem v srdci
brodil jsem se vodou
koupal jsem se a topil
jako hříšníci přede mnou
poklekl jsem na zem.

Ó nech mne tady, už napořád
našel jsem mír, který jsem hledal
Ó nech mne spát, už napořád
našel jsem mír, který jsem hledal...