Alone

I was there when you needed me most
I was there when you wanted me least
I was your father, your son and your holy ghost and priest

Through your failings and success
Through your losses and gains
I didn’t see much happiness or pain

I couldn’t save your soul
I couldn’t even take you home
I couldn’t feel at home
Alone

I saw you at your best
I knew you at your worst
I couldn’t tell if you were blessed or cursed
There’s ding red eye between the black and the white
It’s evidently hard to find the night

I couldn’t save your soul
I couldn’t even take you home
I couldn’t play that role
Alone

Now it’s too…
Too late for what should’ve have been said
Long ago

I was there when you needed me most
I was there when you wanted me least
I was your father, your son and your holy ghost and priest

I couldn’t save your soul
I couldn’t even take you home
I couldn’t fill that hole
Alone

Sám

Byl jsem tu, když jsi mě nejvíc potřebovala
Byl jsem tu, když jsi mě vůbec nechtěla
Byl jsem tvůj otec, tvůj syn a tvůj duch svatý a kněz

Skrz tvé nedostatky a úspěchy
Skrz tvé ztráty a zisky
Neviděl jsem moc štěstí nebo bolesti

Nemohl jsem zachránit tvoji duši
Nemohl jsem tě ani vzít domů
Nemohl jsem se doma cítit
Osamělý

Viděl jsem tě v nejlepším
Viděl jsem tě v nejhorším
Nemůžu říct, zda jsi požehnaná či prokletá
jako rudé slunce mezi světlem a tmou
Evidentně je těžké najít noc


Nemohl jsem zachránit tvoji duši
Nemohl jsem tě ani vzít domů
Nemohl jsem hrát tu roli
sám

Teď už je...
příliš pozdě pro to, co jsme měli říct
Před dlouhou dobou

Byl jsem tu, když jsi mě nejvíc potřebovala
Byl jsem tu, když jsi mě vůbec nechtěla
Byl jsem tvůj otec, tvůj syn a tvůj duch svatý a kněz

Nemohl jsem zachránit tvoji duši
Nemohl jsem tě ani vzít domů
Nemohl jsem zaplnit tu mezeru
Sám