Poslední elf

kraj umírá, lesy jsou prázdné
pralesní život už dlouho vázne
entky tu nejsou, elfové odchází
mě to pomalu už všechno dochází.

Kde je ta sláva velkých říší,
kde jsou písaři, co příběhy píší?
Už osaměly lorienské lesy
pryč jsou elfské a magické časy
Na věčnost odešel Ellesar i jeho lid
čekám, co dál se bude dít.

Ve větru slyším elfský zpěv
cítím dávných králů radost i hněv.
boudím krajem, vídám sochy mrtvých vládců
nic neříkám a jen tiše pláču.
prázdná je morie, mrtvé jsou doly
nic se tu neděje, dál mlčí hory.

Už nikde nepotkám elfy či obry
nikdy mě nepozdraví čaroděj moudrý.
dávné říše, všechny opuštěné
jezera hluboká jsou už vypuštěné.
Nikdo dnes nevzpomene na Isildura a Narsil
či na Saurona a to, jak Sarumana zkazil.

Nikdo dnes neví, jak elf vypadá,
jen to, co z vyprávění převládá,
Poslední z elfů teď u přístavu stojí
v očích má slzy a snad se i bojí.
Všechny lodě odpluly před tisíci let,
žádná nevrátí se zpět.
On stojí a na moře se dívá
a já vím, že poslední Elf
právě umírá...