Pokání 

( být zase lidskou bytostí )

Duše zkroucená zářezy hříchů, 
mysli vládne paní pochybnost.
Tikot hodin zraňující pýchu
a jediné co zbývá je zlost.

Zloba bují a bublá odevšad,
vyvěrá z vnitřku, dere se ven.
Snažit se najít úkryt v tichu
hladina vědomí, černočerný sen.

Vystoupit z temnoty zastavit tikání,
předstoupit před soudce, porotu života.
Hříchů se zbavovat, měnit je v pokání
nacházet důvody, změnit se v člověka.