Černý Anděl

Je těžké odpouštět,
ale je to lidské.
Je těžké zapomenout,
zvláště pro tebe.
Tak se to snaž pochopit,
na správnou cestu nás vést.

umíš svět vyčistit
od špíny zkažených lidí.
Neobávej se zbytečností,
protože tebe to nepohltí.
Jsi schopný a přívětivý,
jsi na to ten pravý.

Přicházím k tobě s prosbou,
přijímáš ji s láskou.
Nic mě nedokáže od tebe odtrhnout.
Teď vím, že chráníš mé srdce
a nitro mé duše,
které někdo narušit chce.

I když si obyvatel nebeských měst,
rád chodíváš pozorovat chod našich měst....
Ztracených v prachu smrti 
a nekončící bolesti.
Vidíš to a snažíš se pomoci.
Oni tě zabijí a to nechci!

..

Černý anděli,
už nám ukaž cestu pravou,
kterou se máme dát
a něco si přát.
Jen své ovečky ochraňuj
a shora sleduj,
jestli někdo neubližuje nám.

Já, jako tvá ovečka zbloudilá,
jsem se vrátila,
abych napravila tu chybu života.
Ty víš, jaké rozcestí
jsem si vybrala.
Tak, prosím, odpusť mi.

Ty, černý anděli,
ukrýváš svá křídla, 
nechceš být poznán.
My to víme,
a proto tě chráníme
v srdci svém.

Jediné, co od nás žádáš,
je upřímnost a láska.
ty jediný nás znáš.
Posílej všem květy růže,
pro klid svoji duše.
Ty, černý anděli!